Uzman Öğretmen / Başöğretmen Eğitim Konuları ve Soru Sayıları

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Konuları ve Soru Sayıları

Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (180 Saat)
Konu Süre Yüzde (%)
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %15
2. Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %12
3. Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %15
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %10
5. Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %12
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 Saat) %10
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 Saat) %10
8. Dijital Yetkinlik (15 Saat) %8
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 Saat) %8

 

 

Başöğretmenlik Eğitim Programı Konuları ve Soru Dağılımı (240 Saat)
Konu Süre Yüzde (%)
1. Öğrenme ve Öğretme Süreçleri (25 Saat) %12
2. Ölçme ve Değerlendirme (20 Saat) %8
3. Özel Eğitim ve Rehberlik (25 Saat) %12
4. Eğitim Araştırmaları ve Ar-Ge Çalışmaları (20 Saat) %7
5. Eğitimde Kapsayıcılık (20 Saat) %8
6. Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği (20 Saat) %7
7. Sosyal Etkileşim ve İletişim (20 Saat) %7
8. Dijital Yetkinlik (15 Saat) %6
9. Güvenli Okul ve Okul Güvenliği (15 Saat) %6
10. Okul Geliştirme ve Liderlik (30 Saat) %15
11. Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerin Geliştirilmesi (15 Saat) %6
12. Bilişsel Düşünme Becerileri (15 Saat) %6

Bir Cevap Yazın

Menü